BrainLit®

Om

BrainLit är Sveriges mest innovativa ljusföretag. BrainLit’s BioCentricLighting™ är ett avancerat, återkopplande och självlärande system som skapar naturliga ljusmiljöer genom en patenterad och unik mjukvara. Inomhusljuset efterliknar det naturliga dagsljuset och synkroniseras med LED ljus som drivs av sensorer och kontrolleras av vår mjukvara.

Vår historia

BrainLit BioCentricLighting™ har sitt ursprung i Tord Wingrens entreprenörskap och hans intresse av ljusets hälsoeffekter på människor och djur. Idén utvecklades vidare med hjälp av ett forskarteam lett av Klas Sjöberg, fysiker och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd. Det första patentet för BrainLit lämnades in 2012, samma år som företaget grundades. Vår expansion sker snabbt och våra ljusmiljöer är installerade runt om i Sverige. Idag har vi i fem patentportföljer och är det ledande lighting tech företaget i Sverige med en kommande global utbredning.

 • 2012

  BrainLit grundades och det första patentet lämnades in.

 • 2014

  Nobelpriset i Fysik utdelades för uppfinningen av blå lysdioder som möjliggjorde det vita LED-ljuset, en viktig grund till vetenskapen bakom BioCentric Lighting™.

 • 2017

  Nobelpriset i Fysiologi utdelades för upptäcken av molekylära mekanismer som styr den cirkadiska rytmen, en viktig grund till vetenskapen bakom BioCentric Lighting™.

 • 2019

  BrainLit expanderar till Asien.

Team

Den senaste ljusteknologin och hur den påverkar människors hälsa och välbefinnande integreras kontinuerligt i BrainLits mjukvara, styrsystem, sensorer och armaturer. Teamet har spetskompetens inom teknisk och medicinsk forskning relaterat till människors behov av dagsljus för hälsa, välmående och effektivitet. Genom samarbete med vårt vetenskapliga råd kan vi garantera att den senaste forskningen alltid är implementerad i vårt system och att våra kunder alltid får de bästa ljusmiljöerna. Vi kan med säkerhet se att BioCentricLighting™ system gör en märkbar skillnad för mångas liv. Vi är stolta över våra ljusmiljöer och lägger stor tyngd i att leverera högkvalitativa produkter, service och support för våra kunder.

Niclas Olsson
VD

niclas.olsson@brainlit.com

Peter K Andersson

CDO
peter.k.andersson@brainlit.com

Tord Wingren
Grundare och rådgivare
tord.wingren@brainlit.com

Truls Löwgren
CTO Produktutveckling
truls.lowgren@brainlit.com

Kristian Storm

VP Affärsverksamhet
kristian.storm@brainlit.com

Ge världen ett bättre ljus.

Det vetenskapliga rådet

Allt mer forskning visar på dagsljusets stora påverkan på vår hälsa, välbefinnande och effektivitet. BrainLits BioCentricLighting™ system möter de högsta kvalitetskraven och utvecklas kontinuerligt i samverkan med vårt vetenskapliga råd. Det vetenskapliga rådet träffar BrainLits team var sjätte vecka för att uppdatera och besvara frågor för den fortsatta utvecklingen av systemet. Däremellan sker fortlöpande kontakt med framförallt produktutvecklingschefen.

Klas Sjöberg
Ordförande

Konsult och docent vid Gastro Center på Skåne Universitetssjukhus. Läs mer.

Thorbjörn Laike

Professor i miljöpsykologi vid Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet.
Läs mer.

Lennart Minthon

Professor Lunds Universitet, MultiPark: multidisciplinär forskning om Alzheimers sjukdom. Grundare av ”Minneskliniken”. Medgrundare av företag som fokuserar på demensvård.

Lars Samuelson

Professor i havledarelektronik vid Lunds Universitet. Tilldelades ”Einstein-professoratet” av den kinesiska vetenskapsakademin. Utnämnd stipendiat till American Physical Society. Läs mer.

Madeleine Selvander

Ögonläkare, Doktorsexamen, MSci. Tidigare överkonsult vid Skåne universitetssjukhus. Chef för privat ögonklinik.

Kommersiella rådet

Bert Nordberg
Chairman of the Board

Styrelseordförande i Vestas och TDC. Styrelseledamot i Vårdinnovation, Essity, SCA och SAAB. Medgrundare av Sigma
Connectivity.

Anders Runevad

Koncernchef och VD för Vestas. Styrelseordförande i MHI Vestas Offshore Wind. Styrelseledamot i Schneider Electric och Nilfisk.

Magnus Mandersson

Styrelseordförande för Next Biometrics och Karnov Group. Styrelseledamot i Interogo (IKEA), InterIkea Systems och Albertimmo S.A.