BrainLit®

Elevers provresultat lyfte 12 procent med rätt belysning

28 Januari 2020

PRESSMEDDELANDE

Mellanstadieelever presterar 12 procent bättre på matteprov i biocentriskt ljus enligt en ny fältstudie av forskare vid Danmarks Tekniske Universitet. Lundaföretaget BrainLit har levererat systemet som styr det biocentriska ljuset som bl a bygger på forskningen bakom cirkadiska rytmer belönad med ett Nobelpris 2017.

Inomhusmiljön spelar en avgörande roll för skolelevers förmåga att ta till sig och processa kunskap, där ljusmiljön i en ny studie rankas som en avgörande faktor. I studien undersöktes hur prestationen bland 92 danska elever i klass 4 och 5 påverkades av bl a ljusmiljön under fyra veckor i oktober och november 2019. Ljusmiljön utgjordes av ett dygnsanpassat biocentriskt ljus med blåaktig ton med i genomsnitt 748 lux, jämfört med ett traditionellt konstant ljus med gulaktig ton och 447 lux.

Signifikanta skillnader i elevernas studieresultat konstaterades mellan de två ljusmiljöerna, där resultatet på matematikprov förbättrades med 12 % i det biocentriska ljuset jämfört med det konstanta. Även snabbhet och koncentration mätt med ett d2-test ökade med 5,4 resp 6,1 %.

– Studien visar tydligt att vi efter att ha levt 10 000 generationer i dagsljus fortfarande har ett stort behov av naturligt ljus för att prestera väl och må bra, trots att många av oss tillbringar större delen av vår tid inomhus, säger Dr Klas Sjöberg, forskare med inriktning på ljusets inverkan på hälsan vid Lunds Universitet och medlem av BrainLits vetenskapliga råd.

Ljuset som mättes i studien har utvecklats av Lundaföretaget BrainLit som en systemlösning på problemet att vi idag tillbringar mindre tid i dagsljus än vad vi gjort under tiotusen generationer. Den består av sensorer och algoritmer som styr armaturer utifrån individers eller gruppers behov av dagsljus. I praktiken innebär det att BrainLits system efterliknar dagsljus inomhus med olika ljus under dagen, för att ögats ganglieceller skall ge signaler till kroppen att anpassa produktionen av sömnhormonet melatonin för en stabil dygnsrytm.

– Vår idé är enkel och bygger på att vi använder avancerad teknik för att inomhus efterlikna dagsljus som kroppen mår bra av. Vi tror att redan om några år kommer få att nöja sig med endast belysning när de kan få belysning som samtidigt har en positiv inverkan på hälsan, säger Niclas Möttus Olsson, VD på BrainLit.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin belönade 2017 forskningen om vår cirkadiska rytm och förklarar hur växter, djur och människor optimerar sin fysiologi så att den är väl förberedd inför dygnets olika faser. Ljuset är den viktigaste faktorn för att styra den cirkadiska rytmen.

Studien publicerades 13:e januari 2020 i Building and Environment av forskare vid Danmarks Tekniske Universitet. BrainLit har varken direkt eller indirekt varit involverat i studien.

För mer information:
Niclas Möttus Olsson, VD BrainLit AB, 0720-25 55 63
Mikael Lagerwall, pressansvarig BrainLit AB, 0708-47 21 00

Studien finns tillgänglig att läsa här.

BrainLit startades 2012 av Tord Wingren, telekomprofil och en av upphovsmännen bakom Bluetooth. Bolaget drivs idag från huvudkontoret i Medicon Village i Lund av VD Niclas Olsson med stöd av engagerade medarbetare, styrelse och ett kommersiellt resp ett vetenskapligt råd utifrån ett antal patentfamiljer. Målet är att globalt sprida biocentriskt ljus till gagn för ökat välbefinnande under devisen ”Energizing PeopleTM”.

Vill du veta mer?

Upplev naturligt ljus inomhus med BrainLits dynamiska BioCentric Lighting™ system.

BrainLit® -produkter och -tjänster är inte avsedda att diagnostisera, behandla eller förhindra medicinska tillstånd. BrainLit® ansvarar inte för några hälsorelaterade beslut som tas av användaren, inklusive sjukvårdspersonal när de använder BrainLit® -produkter och -tjänster.