BrainLit®

Stort intresse för BrainLits biocentriska ljus för välbefinnande

17 December 2019

PRESSMEDDELANDE

Från nya lokaler i Medicon Village i Lund ökar nu BrainLit takten i att etablera sitt patenterade biocentriska ljus som ett sätt att ge människor energi av dagsljus inomhus. Referensinstallationer hos stora kunder med global närvaro och en övertecknad nyemission ligger till grund för en internationell expansion som nu tar fart.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017 belönade forskningen om vår cirkadiska rytm och förklarar hur växter, djur och människor optimerar sin fysiologi så att den är väl förberedd inför dygnets olika faser. Dessa faser påverkas främst av dagsljuset och vår dagsljusexponering påverkar hur vi sover och därmed vårt välbefinnande. BrainLit har en lösning på problemet att vi människor idag tillbringar betydligt mindre tid i dagsljus än vad vi gjort under tiotusen generationer. Den består av sensorer och algoritmer anpassade för individer eller grupper som styr anpassade armaturer utifrån behovet av dagsljus. I praktiken innebär det att BrainLits system efterliknar dagsljus inomhus utifrån varje individs behov.

Drygt 5 000 människor vistas dagligen i referensinstallationer i miljöer där BrainLits system styr ljuset. Intresset är stort och systemet har köpts av flera prestigekunder. Att många tror på bolaget bekräftades av att en nyemission, med Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare, i ett förväntat intervall om 80-100 mkr i dagarna blev övertecknad.

– Vår idé är enkel och bygger på att vi använder avancerad teknik för att efterlikna dagsljus som kroppen mår bra av. Starka patentfamiljer och stort engagemang från befintliga och nya ägare med bred erfarenhet av globalt företagande underlättar när man som vi banar ny mark inom ett spännande nytt teknikområde, säger Niclas Möttus Olsson, VD på BrainLit.

På BrainLit menar man att antalet referensinstallationer nu nått en kritisk massa och förbereder för en internationell expansion genom partners och upprättandet av egna säljkanaler. Ett steg i den utvecklingen var flytten nyligen till Medicon Villages senaste byggnad The Spark i Lund, där man hyr hela det översta våningsplanet för att ha utrymme för att bl a öka personalstyrkan.

Biocentriskt ljus, BrainLits BCL™ System och förståelsen för ljusets påverkan på vår biologi utvecklas löpande i samarbete med företagets vetenskapliga råd bestående av docent Klas Sjöberg på Gastronomiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, prof Thorbjörn Laike på Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola, prof Lennart Minthon på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, prof Lars Samuelson på Fysiska institutionen vid Lunds Tekniska Högskola och fil.dr Madeleine Selvander, ögonläkare på Sundets Ögonläkare.

För mer information:
Niclas Möttus Olsson, VD BrainLit AB, 0720-25 55 63
Mikael Lagerwall, pressansvarig BrainLit AB, 0708-47 21 00

BrainLit startades 2012 av bl a Tord Wingren, telekomprofil och en av upphovsmännen bakom Bluetooth. Bolaget drivs idag från huvudkontoret i Medicon Village i Lund av VD Niclas Olsson och styrelseordförande Mats Leifland med stöd av engagerade medarbetare, en namnkunnig styrelse och ett kommersiellt samt vetenskapligt råd utifrån ett antal patentfamiljer. Målet är att globalt sprida biocentriskt ljus till gagn för ökat välbefinnande under parollen ”Energizing People™”.