BioCentric Lighting™ kommer till Asien.

25 Apr 2019
BioCentric Lighting™ kommer till Asien.

Pressmeddelande (Ladda ner pdf)

BioCentric Lighting™ kommer till Asien.
2019/04/24

BrainLit har påbörjat resan mot en internationell expansion genom en installation på Sveriges Generalkonsulat i Hong Kong. BrainLits innovativa BioCentric Lighting™ system installerades och togs i bruk under mars 2019.

”Vi bestämde oss för att installera BioCentric Lighting™ som ett sätt att öka välbefinnandet för vår personal och använda ett belysningssystem som är mer miljövänligt ” säger Helena Storm, Generalkonsul för Sverige i Hong Kong.

”Vi vet att vår belysning har positiva och dokumenterade effekter på den allmänna välbefinnande eftersom vi har dokumenterat våra installationer i Sverige” säger BrainLits vd, Niclas Olsson. ’Genom vårt välmeriterade vetenskapliga råd har vi också stor tilltro till att ljuset kommer att ha positiv effekt och förebygga ett antal sjukdomar som till stor del kan bero på obalans i de biologiska klockorna. Idag spenderar många 21 av 24 timmar – eller mer – inomhus och utsätts för gammaldags linjära belysningslösningar som arbetar mot vår naturliga livsrytm, d.v.s. den cirkadiska rytmen. Därför är vi glada över vår lösning som kan revolutionera branschen. Tack vare svenska konsulatets installation av vårt belysningssystem kommer det att visas upp för en global publik i Hong Kong ’, tillägger Niclas Olsson.

”Konsulatets personal verkar mycket nöjd med det nya belysningssystemet” avslutar Helena Storm.

För ytterligare information:
Niclas Olsson
vd
BrainLit AB
Tel: 0720 255 563
niclas.olsson@brainlit.se

BrainLit upprätthåller livets naturliga rytm genom att utveckla personligt ljus. Företaget är en lösningsleverantör av BioCentric Lighting™ system. BrainLit levererar all mjukvara och hårdvara som behövs och lämnar över en nyckelfärdig belysningslösning anpassad till kundernas miljö och behov. Utbildningsprogrammet som BrainLit förser kunderna med säkerställer att belysningen är optimal för att främja välbefinnandet för människorna som vistas i ljuset.